Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt

Välj kurser och ämnen rörande gymnasieprogram


Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordonsprogrammet
Handels- och adm programmet
Hotell- o restaurangprogrammet
Hantverksprogrammet
Industriprogrammet
Livsmedelprogrammet
Medieprogrammet
Naturbruksprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

BF - Barn- och fritidsprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 700 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom två kurspaketen med inriktning Fritid 300 poäng eller Pedagogisk och social verksamhet 300 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser 350 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

BF - Barn- och fritidsprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Barn-, kultur- och fritidsverksamhet BKF1202 Barn-, kultur- och fritidsverksamhet 100
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Individ och samhälle IOS1202 Fritidskunskap 50
IOS1205 Utveckling, livsvillkor och socialisation 200
Lärande och pedagogiskt ledarskap LPL1201 Arbetssätt och lärande 50
LPL1203 Hälsopedagogik 50
LPL1204 Kommunikation 50
LPL1208 Pedagogiskt ledarskap 100
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1202 Projekt och företagande 50
Barn-, kultur- och fritidsverksamhet BKF1201 Badverksamhet 200
BKF1203 Fritidsverksamhet 200
BKF1204 Förskola, skola, fritidshem 200
BKF1205 Kultur och folkbildning 200
BKF1206 Fritid för funktionshindrade 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Estetik och skapande EOS1204 Skapande verksamhet 100
Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer FAF1201 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer A 150
FAF1202 Fritidsanläggningar och fritidsmiljöer B 150
Historia HI1201 Historia A 100
Idrott och hälsa IDH1202 Idrott och hälsa B 50
Individ och samhälle IOS1201 Fritidens betydelse 100
IOS1203 Människor i behov av stöd 200
IOS1204 Psykosocialt arbete 100
Lärande och pedagogiskt ledarskap LPL1202 Fritidens aktiviteter 50
LPL1205 Ledarskap inom lek och idrott 50
LPL1206 Natur och friluftsliv A 50
LPL1207 Natur och friluftsliv B 50
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
Moderna språk MSPR1201 Moderna språk, steg 1 100
MSPR1202 Moderna språk, steg 2 100
MSPR1203 Moderna språk, steg 3 100
MSPR1204 Moderna språk, steg 4 100
MSPR1206 Moderna språk, steg 6 100
MSPR1207 Moderna språk, steg 7 100
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Teckenspråk för hörande TNH1201 Teckenspråk för hörande, steg 1 100
TNH1202 Teckenspråk för hörande, steg 2 100
TNH1203 Teckenspråk för hörande, steg 3 100
TNH1204 Teckenspråk för hörande, steg 4 100
TNH1205 Teckenspråk för hörande, steg 5 100
Turism TURI1203 Fritidsturism 100
TURI1205 Turism 50

BP - Byggprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 500 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom fyra kurspaketen med inriktning Husbyggnad 300 poäng eller Anläggning 300 poäng eller Plåtslageri 300 poäng eller Måleri 300 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser 550 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

BP - Byggprogrammet upp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Byggteknik BYT1201 Byggkunskap 50
BYT1202 Hus- och anläggningsbyggnad 150
BYT1204 Måleri och byggplåt 100
BYT1205 Rit- och mätteknik 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Anläggningsmaskinteknik AMT1201 Arbete på väg 50
AMT1203 Grävmaskin och grävlastare 200
AMT1204 Hjullastare 150
AMT1205 Mobilkran 200
AMT1206 Rivning och återvinning 50
AMT1207 Teleskoplastare 100
AMT1208 Väghyvel 200
Anläggningsteknik ATE1201 Anläggning 100
ATE1202 Beläggning 150
ATE1203 Bergarbeten 150
ATE1204 Bergborrning 150
ATE1205 Bergmaskiner 50
ATE1206 Bergsprängning 200
ATE1207 Grundläggning 100
ATE1208 Gröna ytor 150
ATE1209 Ledningsbyggnad 150
ATE1210 Stensättning 150
ATE1211 Vägbyggnad 150
ATE1212 Ballastkunskap 50
Byggnadsplåtteknik BYPL1201 Byggplåt 100
BYPL1202 Garneringsarbeten 150
BYPL1204 Kopparslageri 50
BYPL1205 Luftbehandling 50
BYPL1206 Luftmängdsmätning 100
BYPL1207 Lättbyggnad 150
BYPL1209 Plåtunderhåll 100
BYPL1210 Profilerad plåt 50
BYPL1211 Taktäckning A 150
BYPL1212 Taktäckning B 100
BYPL1213 Ventilation 150
BYPL1214 Ventilationsanläggningar 150
BYPL1215 Ventilationsservice 150
Byggyrkesteknik BYRK1201 Specialyrke A 50
BYRK1202 Specialyrke B 200
Byggteknik BYT1203 Miljöanpassad arkitektur 100
Datorteknik DTR1205 Operativsystem 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Glasteknik GLTE1201 Bly- och konstglas 100
GLTE1202 Fordonsglasning 100
GLTE1203 Glas- och metallkonstruktioner 150
GLTE1204 Inramningar 100
GLTE1205 Isolerrutor 150
GLTE1206 Planglas A 100
GLTE1207 Planglas B 100
GLTE1208 Plaster 50
Golvteknik GOTE1201 Golv 100
GOTE1202 Golvunderhåll 200
GOTE1203 Mattor och plattor 200
GOTE1204 Specialgolv 100
GOTE1205 Stavparkett 100
GOTE1206 Textila golv 50
GOTE1207 Trappbeklädnader 50
GOTE1208 Trä- och laminatgolv 150
GOTE1209 Våtrumsbeklädnad 150
Husbyggnadsteknik HUS1201 Armering A 100
HUS1202 Armering B 100
HUS1203 Beklädnader 150
HUS1204 Betong 100
HUS1205 Byggisolering 50
HUS1206 Byggnadsträ och betong 200
HUS1207 Formbyggnad 100
HUS1208 Murning A 100
HUS1209 Murning B 200
HUS1210 Putsning 100
HUS1211 Reparation och ombyggnad 150
HUS1212 Skorstenar och öppna spisar 200
HUS1213 Snickerier och inredning 100
HUS1214 Stommar 150
HUS1215 Ställningsbyggnad 50
HUS1216 Keramiska plattor 100
HUS1217 Plattsättning 200
Matematik MA1202 Matematik B 50
Måleriteknik MÅL1201 Dekorativ målning A 50
MÅL1202 Dekorativ målning B 100
MÅL1203 Invändig målning 150
MÅL1204 Fönstermålning 100
MÅL1205 Snickerimålning 100
MÅL1206 Tak- och väggmålning 150
MÅL1207 Utvändig målning 50
MÅL1208 Våtrum 100
MÅL1209 Väggbeklädnader 100
MÅL1210 Äldre målningstekniker A 50
MÅL1211 Äldre målningstekniker B 100
Naturbruksteknik NABT1201 Basmaskin körning 50
Svetsteknik SVST1206 Lödning och skärning A 50

EC - Elprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 400 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom fyra kurspaketen med inriktning Datorteknik 300 poäng eller Elektronik 300 poäng eller Automation 300 poäng eller Elteknik 350 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser 600 - 650 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

EC- elprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1202 Projekt och företagande 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Elkunskap ELKU1203 Elkunskap 100
Ellära ELL1201 Ellära A 50
Elektronik ENK1203 Digitalteknik A 50
ENK1205 Elektronik grundkurs 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Styrteknik STR1209 Styrteknik A 50
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Datorteknik DTR1201 Datorkommunikation 100
DTR1202 IT-samordning 200
DTR1203 Lokala nätverk A 100
DTR1204 Lokala nätverk B 150
DTR1205 Operativsystem 50
DTR1206 Persondatorer 100
DTR1207 Programmering A 50
DTR1208 Programmering B 50
DTR1209 Programmering C 100
DTR1210 Webbdesign 100
DTR1211 Databashantering 100
Eldistribution ELD1201 Drift och underhåll 150
ELD1202 Högspänningsnät 100
ELD1203 Kontrollanläggningar 100
ELD1204 Lågspänningsnät 150
ELD1205 Nätstationer i jordkabelnät 50
ELD1206 Transformatorstationer 50
Elinstallation ELI1201 Belysningsteknik 50
ELI1202 Elarbetsmiljö och säkerhet 100
ELI1203 Elinstallation grundkurs 250
ELI1204 Elinstallation motorstyrning 100
Elkunskap ELKU1201 Elkompetens A 50
ELKU1202 Elkompetens B 50
Ellära ELL1202 Ellära B 50
ELL1203 Växelström trefas 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Elektronik ENK1201 Analoga kretsar A 100
ENK1202 Analoga kretsar B 50
ENK1204 Digitalteknik B 50
ENK1206 Kraftelektronikkretsar 50
ENK1207 Mikroprocessorteknik A 50
ENK1208 Mikroprocessorteknik B 100
ENK1209 Ytmonteringsteknik 50
Elektroniksystem ENSY1201 Bildskärmsteknik 50
ENSY1202 Digital datorljudutrustning 50
ENSY1203 Digitala ljudutrustningar 50
ENSY1204 Elektroniksystemreparation 150
ENSY1205 Fax, skrivare, kopiatorer 50
ENSY1206 Fordonselektronik A 100
ENSY1207 Fordonselektronik B 100
ENSY1208 Fordonselektronik C 50
ENSY1209 Färg-tv-teknik 150
ENSY1210 Hemsatellitanläggningar 50
ENSY1211 Kommunikationsradioservice 150
ENSY1212 Kommunikationssystem i fordon 50
ENSY1213 Ljudanläggningar 100
ENSY1214 Ljudproduktionsteknik 150
ENSY1215 Marinelektronik 150
ENSY1216 Mikrovågsutrustning 50
ENSY1217 Videoanläggning 50
ENSY1218 Videobandspelare och videokameror 100
ENSY1219 Videoproduktionsteknik 150
Fastighetsteknik FATE1207 Yttre miljö 100
Fordonsteknik FOR1206 Fordonsteknik grundkurs 50
Fysik FY1201 Fysik A 100
FY1202 Fysik B 150
Kemi KE1201 Kemi A 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
MA1204 Matematik D 100
Medicinsk teknik METE1201 Elektromedicinsk utrustning 50
METE1202 Gas- och vätsketeknik 50
METE1203 Kemisk analysteknik 100
METE1204 Medicin för tekniker 150
METE1205 Medicinsk elektronik 50
METE1206 Radiologisk utrustning 50
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
MUM1202 Multimedia B 100
Mät- och reglerteknik MÄTE1201 Fastighetsautomation A 50
MÄTE1202 Fastighetsautomation B 50
MÄTE1203 Flerloopsreglering 150
MÄTE1204 Mätteknik A 50
MÄTE1205 Mätteknik B 50
MÄTE1206 Mätteknik C 50
MÄTE1207 Mät- och reglerteknik 100
MÄTE1208 Processdatorsystem 50
MÄTE1209 Processkunskap 50
MÄTE1210 Reglerteknik A 50
MÄTE1211 Reglerteknik B 100
Styrteknik STR1201 Automationsenheter 100
STR1202 Avancerade styrsystem 100
STR1203 CNC-maskiner 50
STR1204 Industriell IT 50
STR1205 Industrirobotar 50
STR1206 Robotteknik A 50
STR1207 Robotteknik B 50
STR1208 Servoteknik 50
STR1210 Styrteknik B 100
STR1211 Styrteknik introduktion 50
Teleinstallation TEI1201 Antenninstallation 50
TEI1202 Installation och registrering 50
TEI1203 Kabel-tv-teknik 50
TEI1204 Lokala datanät 50
TEI1205 Säkerhetssystem 100
Teknikutveckling TEU1201 CAD-teknik A 50
Verkstadsteknik VER1201 Montering A 50
Verktygsteknik VERK1201 Formverktyg A 200

EN - Energiprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 450 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom tre kurspaketen med inriktning Drifts- & underhållsteknik 250 poäng eller Sjöfartsteknik 250 poäng eller VVS- och kylteknik 250 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser 650 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

EN - Energiprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Elkunskap ELKU1201 Elkompetens A 50
Ellära ELL1201 Ellära A 50
Energiteknik ENTE1201 Energi A 100
Miljökunskap MKU1205 Miljöteknik 50
Mät- och reglerteknik MÄTE1207 Mät- och reglerteknik 100
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Verkstadsteknik VER1209 Verkstadsteknik grundkurs 50
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Administration ADM1206 Information och layout B 100
Anläggningsmaskinteknik AMT1201 Arbete på väg 50
AMT1203 Grävmaskin och grävlastare 200
AMT1204 Hjullastare 150
AMT1205 Mobilkran 200
AMT1206 Rivning och återvinning 50
AMT1207 Teleskoplastare 100
AMT1208 Väghyvel 200
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Byggnadsplåtteknik BYPL1201 Byggplåt 100
BYPL1202 Garneringsarbeten 150
BYPL1203 Kanalisolering 100
BYPL1204 Kopparslageri 50
BYPL1205 Luftbehandling 50
BYPL1206 Luftmängdsmätning 100
BYPL1207 Lättbyggnad 150
BYPL1208 Plåtisolering 100
BYPL1209 Plåtunderhåll 100
BYPL1210 Profilerad plåt 50
BYPL1211 Taktäckning A 150
BYPL1212 Taktäckning B 100
BYPL1213 Ventilation 150
BYPL1214 Ventilationsanläggningar 150
BYPL1215 Ventilationsservice 150
Datorteknik DTR1201 Datorkommunikation 100
DTR1202 IT-samordning 200
DTR1203 Lokala nätverk A 100
DTR1204 Lokala nätverk B 150
DTR1205 Operativsystem 50
DTR1206 Persondatorer 100
DTR1207 Programmering A 50
DTR1208 Programmering B 50
DTR1210 Webbdesign 100
Ellära ELL1202 Ellära B 50
ELL1203 Växelström trefas 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
EN1203 Engelska C 100
Energiteknik ENTE1202 Energi B 150
ENTE1203 Energiomvandling 50
Fastighetsteknik FATE1201 Byggnader och utrustning 150
FATE1202 Fastighetsförvaltning 100
FATE1203 Köks- och tvättutrustning 50
FATE1204 Städning och rengöring 100
FATE1205 Uppvärmningssystem 50
FATE1206 Värmedistribution 50
FATE1207 Yttre miljö 100
Företagsekonomi FE1201 Finansiering och kalkylering 50
FE1202 Företagsekonomi A 50
FE1203 Företagsekonomi B 150
FE1204 Marknadsföring 100
FE1205 Organisation och ledarskap 50
FE1206 Redovisning och beskattning 100
FE1207 Småföretagande A 50
FE1208 Småföretagande B 100
FE1209 Export och import 50
FE1210 Internationell ekonomi 50
Fisketeknik FITE1201 Fiskeekonomi och fiskelagstiftning 100
FITE1202 Fiskefartygs underhåll A 100
FITE1203 Fiskefartygs underhåll B 100
FITE1204 Fiskhantering 100
FITE1205 Kust- och skärgårdsfiske 100
FITE1206 Trålfiske 100
Fartygsteknik FTT1201 Brandskydd ombord 50
FTT1202 Däckstjänst 450
FTT1203 Fartygsbefäl 100
FTT1204 Jourtjänst maskin 50
FTT1205 Maskinbefäl 100
FTT1206 Maskintjänst 500
FTT1207 Miljö och säkerhet 100
FTT1208 Roro/passagerarfartyg 50
FTT1209 Tanklasthantering 50
FTT1210 Vakttjänst däck 100
FTT1211 Överlevnad 100
Fysik FY1201 Fysik A 100
FY1202 Fysik B 150
Flygyrkesteknik FYT1204 Flygelektronik 50
Kemi KE1201 Kemi A 100
KE1202 Kemi B 100
Kraft- och värmeteknik KRV1201 Alternativ energihantering 100
KRV1202 Kraft- och värmeteknik A 150
KRV1203 Kraft- och värmeteknik B 150
KRV1204 Kraft- och värmeteknik C 100
Kyl- och värmepumpsteknik KYVP1201 Kyl - drift och underhåll 50
KYVP1202 Kyl - installation 200
KYVP1203 Kyl - service 200
KYVP1204 Kyl - säkerhet 50
KYVP1205 Köldmedieteknik 50
Lärande och pedagogiskt ledarskap LPL1201 Arbetssätt och lärande 50
LPL1202 Fritidens aktiviteter 50
LPL1203 Hälsopedagogik 50
LPL1204 Kommunikation 50
LPL1205 Ledarskap inom lek och idrott 50
LPL1206 Natur och friluftsliv A 50
LPL1207 Natur och friluftsliv B 50
LPL1208 Pedagogiskt ledarskap 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
MA1204 Matematik D 100
MA1205 Matematik E 50
Miljökunskap MKU1201 Hållbart samhällsbyggande 100
MKU1202 Miljökunskap 100
MKU1203 Miljöledning och miljörevision 50
MKU1204 Miljöpolitik 50
Mät- och reglerteknik MÄTE1201 Fastighetsautomation A 50
MÄTE1202 Fastighetsautomation B 50
MÄTE1203 Flerloopsreglering 150
MÄTE1204 Mätteknik A 50
MÄTE1205 Mätteknik B 50
MÄTE1208 Processdatorsystem 50
MÄTE1209 Processkunskap 50
MÄTE1210 Reglerteknik A 50
MÄTE1211 Reglerteknik B 100
Naturkunskap NK1201 Naturkunskap A 50
NK1202 Naturkunskap B 100
Styrteknik STR1201 Automationsenheter 100
STR1202 Avancerade styrsystem 100
STR1203 CNC-maskiner 50
STR1204 Industriell IT 50
STR1205 Industrirobotar 50
STR1206 Robotteknik A 50
STR1207 Robotteknik B 50
STR1208 Servoteknik 50
STR1209 Styrteknik A 50
STR1210 Styrteknik B 100
STR1211 Styrteknik introduktion 50
Svenska SV1203 Litteratur och litteraturvetenskap 50
SV1204 Litterär gestaltning 100
SV1205 Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation 50
Svetsteknik SVST1206 Lödning och skärning A 50
SVST1207 Lödning och skärning B 50
SVST1208 Manuell metallbågsvetsning A1 100
SVST1209 Manuell metallbågsvetsning A2 50
SVST1210 Manuell metallbågsvetsning B1 100
SVST1211 Manuell metallbågsvetsning B2 100
SVST1212 Manuell metallbågsvetsning C1 50
SVST1213 Manuell metallbågsvetsning C2 50
SVST1214 Manuell metallbågsvetsning C3 200
SVST1215 MIG/MAG-svetsning A1 50
SVST1216 MIG/MAG-svetsning A2 50
SVST1217 MIG/MAG-svetsning B1 100
SVST1218 MIG/MAG-svetsning B2 50
SVST1219 MIG/MAG-svetsning C 100
SVST1220 Svetsarprövning 50
SVST1221 Svetsmetoder grundkurs 50
SVST1222 TIG-svetsning A1 50
SVST1223 TIG-svetsning A2 50
SVST1224 TIG-svetsning B1 50
SVST1227 TIG-svetsning C2 50
Trädgårdsanläggning TDG1201 Beskärning 50
TDG1202 Golfbanor 100
TDG1203 Inomhusplanteringar 50
TDG1204 Restaurering av trädgårdar 100
TDG1205 Naturstensarbete 50
TDG1206 Trappor och murar 100
TDG1207 Träarbete 50
TDG1208 Trädgård i vården 50
TDG1209 Trädgårdsanläggning grundkurs 150
TDG1210 Trädgårdsplanering 100
TDG1211 Trädvård 50
TDG1212 Växtkunskap 100
Teknikutveckling TEU1201 CAD-teknik A 50
TEU1202 CAD-teknik B 50
TEU1203 CAD-teknik C 50
TEU1204 Design 100
TEU1205 Konstruktion A 100
TEU1207 Teknik, människa, samhälle 50
TEU1209 Teknikutveckling och företagande 100
TEU1210 Teknisk kommunikation 50
Vattenkraftteknik VAKR1201 Generatorer och transformatorer 100
VAKR1202 Hydraulik och turbiner 150
VAKR1203 Kontrollanläggningar 200
VAKR1204 Kraftstationer 150
Vatten- och miljöteknik VMT1201 Alternativa reningsmetoder 50
VMT1202 Dricksvatten - efterbehandling 50
VMT1203 Miljökvalitetssystem 50
VMT1204 Vatten- och miljöteknik A 150
VMT1205 Vatten- och miljöteknik B 200
VMT1206 Vatten- och miljöteknik C 200
VMT1207 Vattenreningens mikrobiologi 50
VVS-teknik VVT1201 Industrirör A 200
VVT1202 Industrirör B 200
VVT1203 Ventilation A 50
VVT1204 Ventilation B 50
VVT1205 VVS svets A 100
VVT1206 VVS svets B 100
VVT1207 VVS-teknik A 100
VVT1208 VVS-teknik B 200
VVT1209 VVS-teknik C 200

ES - Estetiska programmet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 600 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett kurspaket av dom fyra med inriktning Dans 450 poäng eller Teater 450 poäng eller Musik 400 poäng eller Bild & formgivning 350 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser 300 - 400 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

ES - Estetiska programmetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Estetik och skapande EOS1202 Estetisk orientering 100
Historia HI1201 Historia A 100
Kulturhistoria KUHI1202 Kultur- och idéhistoria 100
KUHI1205 Nutida konst 50
Matematik MA1202 Matematik B 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Bild och form BF1201 Bild 150
BF1202 Bild och form, grundkurs 50
BF1203 Bild och form, fördjupning 200
BF1204 Form 150
Dans DNS1201 Dans och gestaltning A 100
DNS1202 Dans och gestaltning B 150
DNS1203 Dans och gestaltning C 100
DNS1204 Dansimprovisation och komposition 150
DNS1205 Dansträning 100
Estetik och skapande EOS1201 Digitalt skapande 100
EOS1203 Musik för dans och teater 50
EOS1204 Skapande verksamhet 100
Fotografisk bild FBL1201 Fotografisk bild A 100
Formgivning FOG1201 Datordesign 50
FOG1203 Formgivning A 100
FOG1204 Formgivning B 200
FOG1206 Fackteckning och design B 50
Kulturhistoria KUHI1201 Filmkunskap 50
KUHI1203 Kultur- och konstanalys 50
KUHI1204 Kulturhistorisk fördjupning 50
KUHI1206 Staden och framtiden 100
Matematik MA1203 Matematik C 100
Musik MU1201 Ensemble A 100
MU1202 Ensemble B 100
MU1203 Gehörs- och musiklära A 100
MU1204 Gehörs- och musiklära B 50
MU1205 Instrument/sång, nivå 1 50
MU1206 Instrument/sång, nivå 2 50
MU1207 Instrument/sång, nivå 3 50
MU1208 Körsång A 50
MU1209 Körsång B 100
MU1210 Rytmik med dans 50
MU1211 Sceniskt musikprojekt 100
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
Musikproduktion MUPR1201 Arrangering och komposition 50
MUPR1202 Ensembleledning 50
MUPR1203 Ljudteknik A 50
MUPR1204 Ljudteknik B 50
MUPR1205 Musik och kommunikation 50
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Rörlig bild RBL1201 Rörlig bild A 100
RBL1202 Rörlig bild B 100
RBL1203 Rörlig bild C 200
Svenska SV1204 Litterär gestaltning 100
Teater TEA1201 Fysisk teater 50
TEA1202 Ljus- och ljudteknik 100
TEA1203 Röst och rörelse 100
TEA1204 Scenisk gestaltning A 100
TEA1205 Scenisk gestaltning B 150
TEA1206 Scenisk gestaltning C 100
TEA1207 Scenisk produktion 100
TEA1208 Sceniskt karaktärsarbete 100
TEA1209 Sceniskt ledarskap 100
TEA1210 Scenografi, mask, kostym 100

FP - fordons programmet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 500 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom fem kurspaketen med inriktning Personbilsteknik 500 poäng eller Maskin- & lastbilsteknik 200 poäng eller Transport 300 poäng eller Karosseri 300 poäng eller Flygteknik 550 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser om 300 - 650 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

FP - Fordons programmetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Fordonskunskap FOK1201 Fordon och samhälle 50
FOK1202 Fordonskännedom 50
Fordonsteknik FOR1203 Fordonsel A 50
FOR1206 Fordonsteknik grundkurs 50
FOR1207 Fordonsvård och service 100
FOR1209 Hydraulik och pneumatik 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Anläggningsmaskinteknik AMT1201 Arbete på väg 50
AMT1204 Hjullastare 150
AMT1208 Väghyvel 200
Anläggningsteknik ATE1212 Ballastkunskap 50
Buss- och lastbilsteknik BULT1201 Broms- och hjälpsystem 100
BULT1202 Drivlina - buss och lastbil 150
BULT1203 Buss- och lastbilsservice 200
BULT1204 Systemteknik - buss och lastbil 100
Engelska EN1202 Engelska B 100
Elektronik ENK1203 Digitalteknik A 50
Elektroniksystem ENSY1206 Fordonselektronik A 100
ENSY1207 Fordonselektronik B 100
ENSY1208 Fordonselektronik C 50
Fordonsteknik FOR1201 Dieselmotorer - tunga fordon 150
FOR1202 Eldrivna fordon 50
FOR1205 Grundläggande fordonselektronik 100
FOR1208 Hydraulik - tunga fordon 150
FOR1210 Tunga fordon 100
Flygyrkesteknik FYT1201 Aerodynamik 50
FYT1202 Ellära för flygmekaniker A 50
FYT1203 Ellära för flygmekaniker B 100
FYT1204 Flygelektronik 50
FYT1205 Flyginstrument 100
FYT1206 Flygkolvmotorer 100
FYT1207 Flygplanslära 150
FYT1208 Flygteknisk fysik 100
FYT1210 Flygteknisk underhållsteknik 200
FYT1211 Gasturbinmotorer 100
FYT1212 Helikopterlära 100
FYT1213 Materiallära och komponentkunskap 100
Handel HNDL1203 Försäljning och service 50
HNDL1209 Personlig försäljning 50
HNDL1210 Praktisk marknadsföring A 50
Karosseriteknik KATE1201 Karosseri och inredning 100
KATE1202 Karosserikonstruktioner 150
KATE1203 Luftkonditionering 50
KATE1204 Riktbänkssystem A 200
KATE1205 Riktbänkssystem B 200
KATE1206 Riktningsteknik A 100
KATE1207 Riktningsteknik B 150
KATE1208 Skadebesiktning 50
KATE1209 Skarvningsteknik A 100
KATE1210 Skarvningsteknik B 100
Lackeringsteknik LAC1201 Dekorationslackering 50
LAC1202 Fordonslackering A 100
LAC1203 Fordonslackering B 150
LAC1204 Fordonslackering C 150
LAC1205 Färglära A 50
LAC1206 Färglära B 50
LAC1207 Lackering tunga fordon A 200
LAC1208 Lackering tunga fordon B 100
LAC1209 Lackeringssystem 150
LAC1210 Lackeringsutrustning 150
LAC1211 Plastreparation 50
LAC1212 Rekonditionering 50
LAC1213 Sprutlackering 150
Matematik MA1202 Matematik B 50
Moderna språk MSPR1201 Moderna språk, steg 1 100
Maskinteknik MTK1201 Bromssystem 100
MTK1202 Drivlina arbetsmaskiner 150
MTK1203 Arbetsmaskiner service 200
MTK1204 Lantbruksmaskiner service 200
MTK1205 Skogsmaskiner service 200
MTK1206 Småmaskiner service 50
MTK1207 Truckar service 200
MTK1208 Systemteknik arbetsmaskiner 100
Personbilsteknik PBTE1201 Automatisk växellåda 50
PBTE1202 Chassikomponenter 100
PBTE1203 Dieselmotor personbil 100
PBTE1204 Fordonskontroll 50
PBTE1205 Hydrauliska bromssystem 150
PBTE1206 Ottomotor och drivlina 200
PBTE1207 Personbilsservice 50
PBTE1208 Systemteknik ottomotor 150
PBTE1209 Säkerhetssystem 50
Psykologi PS1203 Teknisk psykologi 50
Svetsteknik SVST1206 Lödning och skärning A 50
SVST1215 MIG/MAG-svetsning A1 50
SVST1216 MIG/MAG-svetsning A2 50
SVST1221 Svetsmetoder grundkurs 50
Transportteknik TRTE1201 Anläggningstransporter 50
TRTE1202 Distributionstransporter 150
TRTE1203 Flyggods 100
TRTE1204 Fordonskombinationer 100
TRTE1205 Fordonsmonterad kran 50
TRTE1206 Godshantering A 100
TRTE1207 Godshantering B 100
TRTE1208 Internationella godstransporter 100
TRTE1209 Hamn- och terminalarbete 200
TRTE1210 Kyl-, frys- och värmetransporter 50
TRTE1211 Logistik A 50
TRTE1212 Logistik B 50
TRTE1213 Miljötransporter 50
TRTE1214 Skogstransporter 100
TRTE1215 Tank- och bulktransporter 50
TRTE1216 Transportfordon grundkurs 150
TRTE1217 Truck A 50
TRTE1218 Truck B 100
TRTE1219 Farligt gods 50

HP - Handels- och adm programmet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 600 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom två kurspaketen med inriktning Handel och service 450 poäng eller Turism & resor 450 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser om 300 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

HP - Handels- och adm programmetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Administration ADM1201 Administration A 50
ADM1205 Information och layout A 50
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Företagsekonomi FE1207 Småföretagande A 50
Handel HNDL1202 Bransch- och produktkunskap 50
HNDL1203 Försäljning och service 50
HNDL1206 Näthandel A 50
HNDL1209 Personlig försäljning 50
HNDL1210 Praktisk marknadsföring A 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Turism TURI1205 Turism 50
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Administration ADM1202 Administration B 200
ADM1203 Affärskommunikation engelska 50
ADM1204 Affärskommunikation moderna språk 50
ADM1206 Information och layout B 100
ADM1207 IT-stöd 50
ADM1208 Konferens och reception 100
ADM1209 Personaladministration 50
ADM1210 Anteckningsstenografi 50
Datorteknik DTR1211 Databashantering 100
Engelska EN1202 Engelska B 100
Företagsekonomi FE1203 Företagsekonomi B 150
FE1205 Organisation och ledarskap 50
FE1208 Småföretagande B 100
FE1209 Export och import 50
Färskvarukunskap FVK1201 Färskvaror A 100
FVK1202 Färskvaror B 100
Geografi GE1201 Geografi A 100
Handel HNDL1201 Affärsutveckling 50
HNDL1204 Handel specialisering 200
HNDL1205 Inköp och varuhantering 100
HNDL1207 Näthandel B 50
HNDL1208 Näthandel C 100
HNDL1211 Praktisk marknadsföring B 100
HNDL1212 Praktisk marknadsföring C 50
HNDL1213 Telefonförsäljning 50
HNDL1214 Transport och spedition 50
Livsmedelskunskap LMK1202 Livsmedel A 50
LMK1204 Livsmedelshygien 50
Matematik MA1202 Matematik B 50
Moderna språk MSPR1201 Moderna språk, steg 1 100
MSPR1202 Moderna språk, steg 2 100
MSPR1203 Moderna språk, steg 3 100
MSPR1204 Moderna språk, steg 4 100
MSPR1205 Moderna språk, steg 5 100
MSPR1206 Moderna språk, steg 6 100
MSPR1207 Moderna språk, steg 7 100
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
Rättskunskap RK1201 Affärsjuridik 50
Svenska SV1205 Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation 50
Turism TURI1201 Affärsresor 100
TURI1202 Arbetsmarknad för turism 200
TURI1203 Fritidsturism 100
TURI1204 Marknad för turism 100
TURI1206 Turism - natur, kultur och miljö 100
TURI1207 Turism och resor 50

HR - Hotell- och restaurangprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 650 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom två kurspaketen med inriktning Hotell 400 poäng eller Restaurang & måltidsservice 300 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser om 300 - 400 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

HR - Hotell- och restaurangprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Hotellkunskap HOK1202 Hotell A 50
Livsmedelskunskap LMK1202 Livsmedel A 50
LMK1204 Livsmedelshygien 50
Matlagningskunskap MAKU1204 Kallkök 100
MAKU1210 Varmkök 100
Näringskunskap NÄR1202 Näringslära 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Serveringskunskap SERK1202 Ansvarsfull alkoholhantering 50
SERK1205 Servering A 50
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Engelska EN1202 Engelska B 100
Hotellkunskap HOK1201 Hotelladministration 100
HOK1203 Hotell B 150
HOK1204 Hotell C 200
HOK1205 Konferens 100
HOK1206 Reception 100
HOK1207 Våningsservice 100
Livsmedelskunskap LMK1201 Drycker 50
LMK1203 Livsmedel B 50
Matematik MA1202 Matematik B 50
Matlagningskunskap MAKU1203 Gastronomi 50
MAKU1205 Restaurang 100
MAKU1206 Restaurang påbyggnad 100
MAKU1207 Restaurang- och storkök A 200
MAKU1208 Restaurang- och storkök B 100
MAKU1209 Storkök 100
MAKU1211 Snabbmat 100
Näringskunskap NÄR1201 Dietik och dietmatlagning 100
Serveringskunskap SERK1203 Barteknik 50
SERK1204 Bordsdekorationer 50
SERK1206 Servering B 100
SERK1207 Servering C 200
SERK1208 Servering D 100
Turism TURI1202 Arbetsmarknad för turism 200
TURI1205 Turism 50

HV - hantverksprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 700 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Valbara kurser 650 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

HV - hantverksprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Bild och form BF1202 Bild och form, grundkurs 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Handel HNDL1203 Försäljning och service 50
Hantverksteknik HNT1201 Hantverksteknik A 200
HNT1202 Hantverksteknik B 200
Hantverkskunskap HVK1201 Hantverksorientering 50
HVK1202 Kultur- och stilhistoria 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1202 Projekt och företagande 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Företagsekonomi FE1207 Småföretagande A 50
Formgivning FOG1203 Formgivning A 100
FOG1204 Formgivning B 200
Historia HI1201 Historia A 100
Hantverksteknik HNT1203 Hantverksteknik C 200
HNT1204 Hantverksteknik D 200
HNT1205 Hantverksteknik E 100
HNT1206 Hantverksteknik F 100
Hantverkskunskap HVK1203 Materialkunskap 50
Kulturhistoria KUHI1202 Kultur- och idéhistoria 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
Mönsterkonstruktion MKO1201 Datoriserad mönsterhantering A 50
Teknikutveckling TEU1204 Design 100

IP - Industri programmet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 350 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Valbara kurser om 1000 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

IP - Industri programmetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Produktionsteknik PRT1201 Kvalitetsteknik 50
PRT1202 Produktionsprocessen 50
Gemensamma alternativa kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Styrteknik STR1209 Styrteknik A 50
STR1211 Styrteknik introduktion 50
Verkstadsteknik VER1208 Industriell teknologi 50
VER1209 Verkstadsteknik grundkurs 50
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Beredningsteknik BRT1201 Färgning och beredning 50
BRT1202 Garvning 50
CNC-teknik CNC1201 CAD/CAM-teknik 50
CNC1202 CNC-teknik A 50
CNC1203 CNC-teknik B 100
CNC1204 CNC-teknik C 150
CNC1205 CNC-teknik D 100
CNC1206 CNC-teknik E 50
CNC1207 FMS-teknik A 100
CNC1208 FMS-teknik B 150
Engelska EN1202 Engelska B 100
Energiteknik ENTE1201 Energi A 100
ENTE1202 Energi B 150
ENTE1203 Energiomvandling 50
Formgivning FOG1201 Datordesign 50
FOG1202 Fackteckning och design A 50
FOG1203 Formgivning A 100
FOG1204 Formgivning B 200
FOG1205 Textil färg och form 50
FOG1206 Fackteckning och design B 50
Gjuteriteknik GJU1201 Gjuteriteknik A 50
GJU1202 Gjuteriteknik B 150
GJU1203 Gjuteriteknik C 150
GJU1204 Handformning 150
GJU1205 Maskinformning 150
GJU1206 Pressgjutning 150
Kemiska industriprocesser KIP1201 Kemi process A 50
KIP1202 Kemi process B 100
KIP1203 Industriell produktion A 200
KIP1204 Industriell produktion B 200
KIP1205 Produktionsutrustning A 50
KIP1206 Produktionsutrustning B 200
Lärande och pedagogiskt ledarskap LPL1201 Arbetssätt och lärande 50
Matematik MA1202 Matematik B 50
Mönsterkonstruktion MKO1201 Datoriserad mönsterhantering A 50
MKO1202 Datoriserad mönsterhantering B 100
MKO1203 Datoriserad mönsterhantering C 100
MKO1204 Mönsterkonstruktion A 50
MKO1205 Mönsterkonstruktion B 50
MKO1206 Mönsterkonstruktion C 50
Miljökunskap MKU1201 Hållbart samhällsbyggande 100
MKU1202 Miljökunskap 100
MKU1203 Miljöledning och miljörevision 50
MKU1204 Miljöpolitik 50
MKU1205 Miljöteknik 50
Modellteknik MOD1201 Designmodeller 150
MOD1202 Industrimodeller 150
MOD1203 Modellteknik A 150
MOD1204 Modellteknik B 100
MOD1205 Modellteknik C 200
MOD1206 Modellteknik D 200
Massa och papper MOP1201 Fiberråvaror 50
MOP1202 Kartongtillverkning 150
MOP1203 Massa och papper grundkurs 100
MOP1204 Massatillverkning 200
MOP1205 Mekanisk massatillverkning 150
MOP1206 Mäldberedning 50
MOP1207 Pappers- och kartongtillverkning 200
MOP1208 Papperstillverkning 150
MOP1209 Sulfatmassa 150
MOP1210 Sulfitmassa 150
MOP1211 Wellpapp och solidpapp 100
MOP1212 Vidarebehandling av massa 150
MOP1213 Vätskekartong och grafisk kartong 100
MOP1214 Ytbehandling papper/kartong 50
Materialteknik MTE1201 Efterbehandling 50
MTE1202 Gjutteknik 50
MTE1203 Materialbearbetning 100
MTE1204 Metallografi 100
MTE1205 Metallurgi grundkurs 100
MTE1206 Metallurgi miljö 100
MTE1207 Processmetallurgi 150
MTE1208 Pulvermetallurgi 100
MTE1209 Värmelära och ugnsteknik 100
Plastteknik PLT1201 Härdplast 200
PLT1202 Termoplast 200
Plåtteknik PLÅ1201 Plåtbearbetning A 50
PLÅ1202 Plåtbearbetning B 200
PLÅ1203 Plåtbearbetning C 150
Produktionsteknik PRT1203 Produktionsteknik 50
Styrteknik STR1201 Automationsenheter 100
STR1202 Avancerade styrsystem 100
STR1203 CNC-maskiner 50
STR1204 Industriell IT 50
STR1205 Industrirobotar 50
STR1206 Robotteknik A 50
STR1207 Robotteknik B 50
STR1208 Servoteknik 50
STR1210 Styrteknik B 100
Svetsteknik SVST1206 Lödning och skärning A 50
SVST1207 Lödning och skärning B 50
SVST1208 Manuell metallbågsvetsning A1 100
SVST1209 Manuell metallbågsvetsning A2 50
SVST1210 Manuell metallbågsvetsning B1 100
SVST1211 Manuell metallbågsvetsning B2 100
SVST1212 Manuell metallbågsvetsning C1 50
SVST1213 Manuell metallbågsvetsning C2 50
SVST1214 Manuell metallbågsvetsning C3 200
SVST1215 MIG/MAG-svetsning A1 50
SVST1216 MIG/MAG-svetsning A2 50
SVST1217 MIG/MAG-svetsning B1 100
SVST1218 MIG/MAG-svetsning B2 50
SVST1219 MIG/MAG-svetsning C 100
SVST1220 Svetsarprövning 50
SVST1221 Svetsmetoder grundkurs 50
SVST1222 TIG-svetsning A1 50
SVST1223 TIG-svetsning A2 50
SVST1224 TIG-svetsning B1 50
SVST1225 TIG-svetsning B2 50
SVST1226 TIG-svetsning C1 50
SVST1227 TIG-svetsning C2 50
Teknikutveckling TEU1201 CAD-teknik A 50
TEU1202 CAD-teknik B 50
TEU1203 CAD-teknik C 50
Textil och konfektion TKF1201 Textila material 50
TKF1202 Textil och konfektion A 200
TKF1203 Textil och konfektion B 200
TKF1204 Textil och konfektion C 200
TKF1205 Textil och konfektion D 200
TKF1206 Textil och konfektion E 200
Träteknik TRÄ1201 Fanering 100
TRÄ1202 Handverktyg och handmaskiner 50
TRÄ1203 Träteknik introduktion 50
TRÄ1204 Materialkunskap 50
TRÄ1205 Planmöbler 150
TRÄ1206 Träbearbetning A 100
TRÄ1207 Träbearbetning B 200
TRÄ1208 Träbearbetning C 200
TRÄ1209 Träbearbetning D 200
TRÄ1210 Ytbehandling 50
Träförädling TRÄF1201 Byggvaror 100
TRÄF1202 Hyvling grundkurs 100
TRÄF1203 Hyvling profil 100
TRÄF1204 Komponenttillverkning 100
TRÄF1205 Logistik 50
TRÄF1206 Sågning kantverk 100
TRÄF1207 Sågning reducerare 100
TRÄF1208 Sågning sortering 100
TRÄF1209 Sågning stock 200
TRÄF1210 Verktygsunderhåll 150
TRÄF1211 Virkestorkning 50
Underhållsteknik UND1201 Hydraulik 50
UND1202 Lager A 50
UND1203 Lager B 50
UND1204 Reparationsteknik 100
UND1205 Tribologi 50
UND1206 Underhåll A 50
UND1207 Underhåll B 50
UND1208 Underhåll C 150
UND1209 Uppriktning 50
UND1210 Vibrationsteknik 50
Verkstadsteknik VER1201 Montering A 50
VER1202 Montering B 150
VER1203 Skärande bearbetning A 100
VER1204 Skärande bearbetning B 100
VER1205 Skärande bearbetning C 200
VER1206 Slipning A 50
VER1207 Slipning B 100
Verktygsteknik VERK1201 Formverktyg A 200
VERK1202 Formverktyg B 200
VERK1203 Gnistbearbetning 100
VERK1204 Jiggar och fixturer 150
VERK1205 Pressverktyg A 200
VERK1206 Pressverktyg B 200
VERK1207 Verktygsteknik grundkurs 150

LP - Livsmedels programmet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 600 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Valbara kurser om 750 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

LP - Livsmedels programmetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Handel HNDL1203 Försäljning och service 50
Livsmedelskunskap LMK1202 Livsmedel A 50
LMK1203 Livsmedel B 50
LMK1204 Livsmedelshygien 50
LMK1206 Livsmedelsteknik 200
Näringskunskap NÄR1202 Näringslära 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Bagerikunskap BAK1201 Bageri A 100
BAK1202 Bageri B 200
BAK1203 Bageri C 100
BAK1204 Internationella bakverk 100
Charkuterikunskap CHK1201 Charkuteri A 100
CHK1202 Charkuteri B 150
CHK1203 Charkuteri C 100
CHK1204 Charkuteri fågel 50
CHK1205 Charkuteri vilt 100
Engelska EN1202 Engelska B 100
Energiteknik ENTE1203 Energiomvandling 50
Företagsekonomi FE1201 Finansiering och kalkylering 50
FE1207 Småföretagande A 50
Färskvarukunskap FVK1201 Färskvaror A 100
FVK1202 Färskvaror B 100
FVK1203 Färskvaror C 100
Handel HNDL1205 Inköp och varuhantering 100
HNDL1209 Personlig försäljning 50
HNDL1210 Praktisk marknadsföring A 50
HNDL1211 Praktisk marknadsföring B 100
Kemiska industriprocesser KIP1201 Kemi process A 50
KIP1205 Produktionsutrustning A 50
Konditorikunskap KOND1201 Choklad och konfektyr 100
KOND1202 Konditori A 100
KOND1203 Konditori B 150
KOND1204 Konditori C 100
KOND1205 Konditori restaurang 100
Livsmedelskunskap LMK1201 Drycker 50
Livsmedelsprocess LMP1201 Livsmedelsprocess A 200
LMP1202 Livsmedelsprocess B 200
Matematik MA1202 Matematik B 50
Matlagningskunskap MAKU1202 Färdigmat 100
MAKU1204 Kallkök 100
MAKU1210 Varmkök 100
Mät- och reglerteknik MÄTE1210 Reglerteknik A 50
Serveringskunskap SERK1202 Ansvarsfull alkoholhantering 50
Styckningskunskap STYK1201 Styckning grundkurs 100
STYK1202 Styckning gris 100
STYK1203 Styckning i butik 200
STYK1204 Styckning nöt 100
STYK1205 Styckning övriga djurslag 50

MP - Medie programmet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 600 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett kurspaket av två med Inriktning medieproduktion 400 poäng eller Tryckteknik 500 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser om 250 - 350 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

MP - Medie programmet upp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Mediekommunikation MDK1201 Mediekommunikation A 100
MDK1204 Mediekunskap 100
Medieproduktion MPR1201 Medieproduktion A 200
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1202 Projekt och företagande 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Expo EXPO1201 Expo A 100
EXPO1202 Expo B 100
EXPO1203 Expo C 200
Fotografisk bild FBL1201 Fotografisk bild A 100
FBL1202 Fotografisk bild B 100
FBL1203 Fotografisk bild C 200
Grafisk kommunikation GKO1201 Grafisk kommunikation A 100
GKO1202 Grafisk kommunikation B 100
GKO1203 Grafisk kommunikation C 200
GKO1204 Grafisk illustration 100
Historia HI1201 Historia A 100
Ljudmedier LJUM1201 Ljudmedier A 100
LJUM1202 Ljudmedier B 100
LJUM1203 Ljudmedier C 200
Matematik MA1202 Matematik B 50
Mediekommunikation MDK1202 Mediekommunikation B 100
MDK1203 Mediekommunikation C 100
Medieproduktion MPR1202 Medieproduktion B 100
Multimedia MUM1202 Multimedia B 100
MUM1203 Virtuella miljöer 100
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Psykologi PS1201 Psykologi A 50
Rörlig bild RBL1201 Rörlig bild A 100
RBL1202 Rörlig bild B 100
RBL1203 Rörlig bild C 200
Textkommunikation TEXK1201 Textkommunikation A 100
TEXK1202 Textkommunikation B 100
TEXK1203 Textkommunikation C 100
Tryckteknik TRYK1201 Grafisk kvalitets- och miljöteknik 50
TRYK1202 Tryckteknik A 100
TRYK1203 Tryckteknik B 100
TRYK1204 Tryckteknik C 200
TRYK1205 Tryckteknik D 100

NP - Naturbruksprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 450 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Komplettera med Valbara kurser om 900 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

NP - Naturbruksprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Biologi BI1204 Ekologi 50
BI1205 Kretslopp 50
BI1208 Växt- och djurliv 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Naturbruksteknik NABT1201 Basmaskin körning 50
Natur- och miljökunskap NAM1201 Arbetsliv naturbruk 100
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Anläggningsmaskinteknik AMT1203 Grävmaskin och grävlastare 200
AMT1204 Hjullastare 150
AMT1207 Teleskoplastare 100
Biologi BI1206 Mikrobiologi och genetik 50
BI1207 Vattenlevande organismer 50
Djurkunskap DJR1201 Arbete med häst 200
DJR1202 Djur för forskningsändamål 200
DJR1203 Djurhållning i park 200
DJR1204 Djurkunskap grundkurs 50
DJR1205 Djursjukvård 150
DJR1206 Etologi 50
DJR1207 Fårskötsel 50
DJR1209 Hundar 50
DJR1210 Häst- och stallskötsel 150
DJR1211 Hästkunskap 150
DJR1212 Lantbruksdjurs skötsel 150
DJR1213 Mjölk- och nötköttproduktion 100
DJR1214 Svinskötsel 100
DJR1215 Sällskapsdjur 200
DJR1216 Hovvård 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Företagsekonomi FE1202 Företagsekonomi A 50
FE1203 Företagsekonomi B 150
FE1207 Småföretagande A 50
FE1208 Småföretagande B 100
Fisketeknik FITE1202 Fiskefartygs underhåll A 100
Fysik FY1201 Fysik A 100
FY1202 Fysik B 150
Handel HNDL1203 Försäljning och service 50
Hantverkskunskap HVK1202 Kultur- och stilhistoria 50
Kemi KE1201 Kemi A 100
KE1202 Kemi B 100
Livsmedelskunskap LMK1205 Naturbruksprodukter 50
Lärande och pedagogiskt ledarskap LPL1205 Ledarskap inom lek och idrott 50
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
MA1204 Matematik D 100
Miljökunskap MKU1203 Miljöledning och miljörevision 50
Naturbruksteknik NABT1202 Basmaskin service 100
NABT1203 Byggnadsunderhåll 100
NABT1204 Motor- och röjmotorsåg 100
NABT1205 Naturbruksmaskiner reparation 100
NABT1206 Småskalig transportteknik 50
NABT1207 Växthusteknik 50
Natur- och miljökunskap NAM1202 Biodling 50
NAM1203 Energiråvara 50
NAM1204 Fiskevård A 50
NAM1205 Fiskevård B 100
NAM1206 Global miljövård 50
NAM1207 Jakt och viltvård 150
NAM1208 Natur- och kulturmiljövård 50
NAM1209 Naturbruket och miljön 150
NAM1210 Naturhänsyn i skogsbruket 50
NAM1211 Utrotningshotade arter 50
NAM1212 Vattenvård A 50
NAM1213 Vattenvård B 50
NAM1214 Viltvård 50
Odling ODL1201 Ekologisk odling 50
ODL1202 Frukt- och bärodling 50
ODL1203 Grovfoderproduktion 50
ODL1204 Odling av grönsaker 50
ODL1205 Odling planering 50
ODL1206 Odling i växthus 100
ODL1207 Odling på åker 150
ODL1208 Plantskoleskötsel 50
ODL1209 Trädgårdsodling grundkurs 150
ODL1210 Växtskydd 50
ODL1211 Blomsterbinderier 50
Rid- och körkunskap RID1201 Hästens utbildning 150
RID1202 Körning 100
RID1203 Ridning 100
RID1204 Ridning och körning grundkurs 150
RID1205 Trav 100
Rättskunskap RK1202 Miljöjuridik 50
Skoglig produktion SKOG1201 Avverkning med motorsåg 100
SKOG1202 Avverkningsaggregat för traktor 50
SKOG1203 Avverkningsmaskiner 150
SKOG1204 Röjningsarbete 50
SKOG1205 Skogsskötsel A 100
SKOG1206 Skogsskötsel B 150
SKOG1207 Skogsskötsel C 150
SKOG1208 Tätortsnära skogsbruk 100
SKOG1209 Virkesbehandling A 50
SKOG1210 Virkesbehandling B 50
SKOG1211 Virkesmätning 150
SKOG1212 Virkestransport A 150
SKOG1213 Virkestransport B 50
Svetsteknik SVST1206 Lödning och skärning A 50
SVST1221 Svetsmetoder grundkurs 50
Trädgårdsanläggning TDG1201 Beskärning 50
TDG1202 Golfbanor 100
TDG1203 Inomhusplanteringar 50
TDG1204 Restaurering av trädgårdar 100
TDG1205 Naturstensarbete 50
TDG1206 Trappor och murar 100
TDG1207 Träarbete 50
TDG1208 Trädgård i vården 50
TDG1209 Trädgårdsanläggning grundkurs 150
TDG1210 Trädgårdsplanering 100
TDG1211 Trädvård 50
TDG1212 Växtkunskap 100
Turism TURI1203 Fritidsturism 100
TURI1205 Turism 50
TURI1206 Turism - natur, kultur och miljö 100
Vattenbruk VTB1201 Fiskodling 150
VTB1202 Kräftodling 50
VTB1203 Musselodling 50
VTB1204 Sjömanskap 100
VTB1205 Sportfiske 100
VTB1206 Vattenbruk grundkurs 50
VTB1207 Yrkesfiske 200

NV - Naturvetenskapsprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 850 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom tre kurspaketen med inriktning Naturvetenskap 300 poäng eller Matematik & datavetenskap 300 poäng eller Miljövetenskap 300 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser om 200 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

NV - Naturvetenskapsprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Biologi BI1201 Biologi A 100
Engelska EN1202 Engelska B 100
Fysik FY1201 Fysik A 100
Historia HI1201 Historia A 100
Kemi KE1201 Kemi A 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
MA1204 Matematik D 100
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Gemensamma alternativa kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Moderna språk MSPR1201 Moderna språk, steg 1 100
MSPR1202 Moderna språk, steg 2 100
MSPR1203 Moderna språk, steg 3 100
MSPR1204 Moderna språk, steg 4 100
MSPR1205 Moderna språk, steg 5 100
MSPR1206 Moderna språk, steg 6 100
MSPR1207 Moderna språk, steg 7 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Biologi BI1202 Biologi B 50
BI1203 Biologi - breddning 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Datorteknik DTR1201 Datorkommunikation 100
DTR1202 IT-samordning 200
DTR1203 Lokala nätverk A 100
DTR1204 Lokala nätverk B 150
DTR1205 Operativsystem 50
DTR1206 Persondatorer 100
DTR1207 Programmering A 50
DTR1208 Programmering B 50
DTR1209 Programmering C 100
DTR1210 Webbdesign 100
DTR1211 Databashantering 100
Engelska EN1203 Engelska C 100
Företagsekonomi FE1201 Finansiering och kalkylering 50
FE1202 Företagsekonomi A 50
FE1203 Företagsekonomi B 150
FE1204 Marknadsföring 100
FE1205 Organisation och ledarskap 50
FE1206 Redovisning och beskattning 100
FE1207 Småföretagande A 50
FE1208 Småföretagande B 100
FE1209 Export och import 50
FE1210 Internationell ekonomi 50
Filosofi FS1201 Filosofi A 50
FS1202 Filosofi B 50
Fysik FY1202 Fysik B 150
FY1203 Fysik - breddning 50
Geografi GE1201 Geografi A 100
GE1202 Geografi B 50
GE1203 Geografiska informationssystem 50
Historia HI1202 Historia B 100
HI1203 Historia C 100
Idrott och hälsa IDH1202 Idrott och hälsa B 50
IDH1203 Ergonomi 50
Kemi KE1202 Kemi B 100
KE1203 Kemi - breddning 50
Matematik MA1205 Matematik E 50
MA1206 Matematik - breddning 50
MA1207 Matematik - diskret 50
Miljökunskap MKU1201 Hållbart samhällsbyggande 100
MKU1202 Miljökunskap 100
MKU1203 Miljöledning och miljörevision 50
MKU1204 Miljöpolitik 50
MKU1205 Miljöteknik 50
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
MUM1202 Multimedia B 100
MUM1203 Virtuella miljöer 100
Psykologi PS1201 Psykologi A 50
PS1202 Psykologi B 50
PS1203 Teknisk psykologi 50
Religionskunskap RE1202 Religionskunskap B 50
Rättskunskap RK1201 Affärsjuridik 50
RK1202 Miljöjuridik 50
RK1203 Rättskunskap 50
Samhällskunskap SH1202 Samhällskunskap B 100
SH1203 Samhällskunskap C 100
Svenska SV1203 Litteratur och litteraturvetenskap 50
SV1204 Litterär gestaltning 100
SV1205 Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation 50
Teknikutveckling TEU1201 CAD-teknik A 50
TEU1202 CAD-teknik B 50
TEU1203 CAD-teknik C 50
TEU1204 Design 100
TEU1206 Konstruktion B 100
TEU1207 Teknik, människa, samhälle 50
TEU1209 Teknikutveckling och företagande 100
TEU1210 Teknisk kommunikation 50

OP - Omvårdnadsprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 650 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Komplettera sedan med Valbara kurser om 700 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

OP - Omvårdnadsprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Omvårdnad OMV1209 Medicinsk grundkurs 100
OMV1215 Vård- och omsorgsarbete 200
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Psykologi PS1201 Psykologi A 50
Social omsorg SOMS1201 Etik och livsfrågor 100
SOMS1202 Människan socialt och kulturellt 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1202 Projekt och företagande 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Företagsekonomi FE1205 Organisation och ledarskap 50
Historia HI1201 Historia A 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Omvårdnad OMV1201 Alternativ medicin 50
OMV1202 Barn- och ungdomssjukvård 200
OMV1203 Folkhälsokunskap 50
OMV1204 Fothälsovård 200
OMV1205 Geriatrik 100
OMV1206 Handledning 100
OMV1207 Hemsjukvård 100
OMV1208 Lindrande vård 100
OMV1210 Omvårdnad 150
OMV1211 Psykiatri 200
OMV1212 Sjukvård 200
OMV1213 Tandvård 200
OMV1214 Vårdpedagogik 50
Social omsorg SOMS1203 Rehabilitering och habilitering 100
SOMS1204 Social omsorg 150
SOMS1205 Socialpsykiatri 100
SOMS1206 Socialt behandlingsarbete 100
SOMS1207 Utvecklingsstörning/funktionshinder 200

SP - Samhällsvetenskapsprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 800 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Välj endast ett av dom av fyra kurspaketen med inriktning Ekonomi 350 poäng eller Kultur 400 poäng eller Samhällsvetenskap 250 poäng eller språk 400 poäng.
Komplettera sedan med Valbara kurser om 150 - 300 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

SP - Samhällsvetenskapsprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Engelska EN1202 Engelska B 100
Filosofi FS1201 Filosofi A 50
Geografi GE1201 Geografi A 100
Historia HI1201 Historia A 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Psykologi PS1201 Psykologi A 50
Svenska SV1205 Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation 50
Gemensamma alternativa kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Moderna språk MSPR1201 Moderna språk, steg 1 100
MSPR1202 Moderna språk, steg 2 100
MSPR1203 Moderna språk, steg 3 100
MSPR1204 Moderna språk, steg 4 100
MSPR1205 Moderna språk, steg 5 100
MSPR1206 Moderna språk, steg 6 100
MSPR1207 Moderna språk, steg 7 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Administration ADM1204 Affärskommunikation moderna språk 50
ADM1205 Information och layout A 50
Biologi BI1201 Biologi A 100
BI1202 Biologi B 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Engelska EN1203 Engelska C 100
Företagsekonomi FE1201 Finansiering och kalkylering 50
FE1202 Företagsekonomi A 50
FE1203 Företagsekonomi B 150
FE1204 Marknadsföring 100
FE1205 Organisation och ledarskap 50
FE1206 Redovisning och beskattning 100
FE1207 Småföretagande A 50
FE1208 Småföretagande B 100
FE1209 Export och import 50
FE1210 Internationell ekonomi 50
Filosofi FS1202 Filosofi B 50
Geografi GE1202 Geografi B 50
GE1203 Geografiska informationssystem 50
Klassisk grekiska GRK1201 Grekiska A 100
GRK1202 Grekiska B 100
Historia HI1202 Historia B 100
HI1203 Historia C 100
Idrott och hälsa IDH1202 Idrott och hälsa B 50
Kemi KE1201 Kemi A 100
Kulturhistoria KUHI1202 Kultur- och idéhistoria 100
KUHI1205 Nutida konst 50
KUHI1206 Staden och framtiden 100
Latin med allmän språkkunskap LAS1201 Latin A 100
LAS1202 Latin B 100
LAS1203 Latin C 100
Lärande och pedagogiskt ledarskap LPL1208 Pedagogiskt ledarskap 100
Matematik MA1203 Matematik C 100
MA1204 Matematik D 100
Mediekommunikation MDK1204 Mediekunskap 100
Miljökunskap MKU1202 Miljökunskap 100
MKU1204 Miljöpolitik 50
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
Psykologi PS1202 Psykologi B 50
Religionskunskap RE1202 Religionskunskap B 50
Rättskunskap RK1201 Affärsjuridik 50
RK1203 Rättskunskap 50
Samhällskunskap SH1202 Samhällskunskap B 100
SH1203 Samhällskunskap C 100
SH1204 Internationella relationer 50
Social omsorg SOMS1202 Människan socialt och kulturellt 100
Svenska SV1203 Litteratur och litteraturvetenskap 50
Textkommunikation TEXK1201 Textkommunikation A 100
Teckenspråk för hörande TNH1201 Teckenspråk för hörande, steg 1 100
TNH1202 Teckenspråk för hörande, steg 2 100
TNH1203 Teckenspråk för hörande, steg 3 100
TNH1204 Teckenspråk för hörande, steg 4 100
TNH1205 Teckenspråk för hörande, steg 5 100
Turism TURI1201 Affärsresor 100
TURI1202 Arbetsmarknad för turism 200
TURI1203 Fritidsturism 100
TURI1204 Marknad för turism 100
TURI1205 Turism 50
TURI1206 Turism - natur, kultur och miljö 100
TURI1207 Turism och resor 50

TE - Teknikprogrammet 2500 poäng

Fasta kurser: Kärnämnen 750 poäng, Gemensamma kurser 650 poäng, Projektarbete 100 poäng
Valbara kurser: Komplettera med Valbara kurser om 700 poäng samt Individuellt val 300 poäng.
OBS! Klicka här för en strukturbild av kursplanen (PDF länk som öppnas i nytt fönster)

Observera att samtliga KURSER utom kärnämnena ska kopieras till betygsmallen.
Välj kurser så att det stämmer överens med antalet poäng.

Så här kopieras kursen till formuläret:
1. Markera texten (kursnamnet) genom att hålla in vänster musknapp och dra musen över texten.
2. Tryck på Ctrl + C för att kopiera den markerade texten.
3. Klistra in kursen med Ctrl + V i formuläret och betygsätt.

TE - Teknikprogrammetupp

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Fysik FY1201 Fysik A 100
Kemi KE1201 Kemi A 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Teknikutveckling TEU1207 Teknik, människa, samhälle 50
TEU1209 Teknikutveckling och företagande 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
ARL1202 Projekt och företagande 50
Bild och form BF1201 Bild 150
BF1202 Bild och form, grundkurs 50
BF1204 Form 150
Biologi BI1201 Biologi A 100
BI1202 Biologi B 50
BI1203 Biologi - breddning 50
BI1204 Ekologi 50
BI1205 Kretslopp 50
BI1206 Mikrobiologi och genetik 50
BI1207 Vattenlevande organismer 50
BI1208 Växt- och djurliv 50
BI1209 Bioteknik 100
Byggteknik BYT1201 Byggkunskap 50
BYT1202 Hus- och anläggningsbyggnad 150
BYT1203 Miljöanpassad arkitektur 100
BYT1204 Måleri och byggplåt 100
BYT1205 Rit- och mätteknik 50
Datorteknik DTR1201 Datorkommunikation 100
DTR1202 IT-samordning 200
DTR1203 Lokala nätverk A 100
DTR1204 Lokala nätverk B 150
DTR1205 Operativsystem 50
DTR1206 Persondatorer 100
DTR1207 Programmering A 50
DTR1208 Programmering B 50
DTR1209 Programmering C 100
DTR1210 Webbdesign 100
DTR1211 Databashantering 100
Elkunskap ELKU1201 Elkompetens A 50
ELKU1202 Elkompetens B 50
Ellära ELL1201 Ellära A 50
ELL1202 Ellära B 50
ELL1203 Växelström trefas 50
Engelska EN1203 Engelska C 100
Elektronik ENK1201 Analoga kretsar A 100
ENK1202 Analoga kretsar B 50
ENK1203 Digitalteknik A 50
ENK1204 Digitalteknik B 50
ENK1205 Elektronik grundkurs 50
ENK1206 Kraftelektronikkretsar 50
ENK1207 Mikroprocessorteknik A 50
ENK1208 Mikroprocessorteknik B 100
ENK1209 Ytmonteringsteknik 50
Elektroniksystem ENSY1201 Bildskärmsteknik 50
ENSY1202 Digital datorljudutrustning 50
ENSY1203 Digitala ljudutrustningar 50
ENSY1204 Elektroniksystemreparation 150
ENSY1206 Fordonselektronik A 100
ENSY1208 Fordonselektronik C 50
ENSY1209 Färg-tv-teknik 150
ENSY1210 Hemsatellitanläggningar 50
ENSY1211 Kommunikationsradioservice 150
ENSY1212 Kommunikationssystem i fordon 50
ENSY1213 Ljudanläggningar 100
ENSY1214 Ljudproduktionsteknik 150
ENSY1215 Marinelektronik 150
ENSY1216 Mikrovågsutrustning 50
ENSY1217 Videoanläggning 50
ENSY1218 Videobandspelare och videokameror 100
ENSY1219 Videoproduktionsteknik 150
Energiteknik ENTE1201 Energi A 100
ENTE1202 Energi B 150
ENTE1203 Energiomvandling 50
Estetik och skapande EOS1201 Digitalt skapande 100
EOS1202 Estetisk orientering 100
EOS1203 Musik för dans och teater 50
EOS1204 Skapande verksamhet 100
Företagsekonomi FE1201 Finansiering och kalkylering 50
FE1202 Företagsekonomi A 50
FE1203 Företagsekonomi B 150
FE1204 Marknadsföring 100
FE1205 Organisation och ledarskap 50
FE1206 Redovisning och beskattning 100
FE1207 Småföretagande A 50
FE1208 Småföretagande B 100
FE1209 Export och import 50
FE1210 Internationell ekonomi 50
Formgivning FOG1201 Datordesign 50
FOG1202 Fackteckning och design A 50
FOG1203 Formgivning A 100
FOG1204 Formgivning B 200
FOG1205 Textil färg och form 50
FOG1206 Fackteckning och design B 50
Filosofi FS1201 Filosofi A 50
FS1202 Filosofi B 50
Fysik FY1202 Fysik B 150
FY1203 Fysik - breddning 50
Geografi GE1201 Geografi A 100
GE1202 Geografi B 50
GE1203 Geografiska informationssystem 50
Historia HI1201 Historia A 100
HI1202 Historia B 100
HI1203 Historia C 100
Handel HNDL1201 Affärsutveckling 50
HNDL1202 Bransch- och produktkunskap 50
HNDL1203 Försäljning och service 50
HNDL1204 Handel specialisering 200
HNDL1205 Inköp och varuhantering 100
HNDL1206 Näthandel A 50
HNDL1207 Näthandel B 50
HNDL1208 Näthandel C 100
HNDL1209 Personlig försäljning 50
HNDL1210 Praktisk marknadsföring A 50
HNDL1211 Praktisk marknadsföring B 100
HNDL1212 Praktisk marknadsföring C 50
HNDL1213 Telefonförsäljning 50
HNDL1214 Transport och spedition 50
Idrott och hälsa IDH1202 Idrott och hälsa B 50
IDH1203 Ergonomi 50
Kemi KE1202 Kemi B 100
KE1203 Kemi - breddning 50
Matematik MA1204 Matematik D 100
MA1205 Matematik E 50
MA1206 Matematik - breddning 50
MA1207 Matematik - diskret 50
Medicinsk teknik METE1201 Elektromedicinsk utrustning 50
METE1202 Gas- och vätsketeknik 50
METE1203 Kemisk analysteknik 100
METE1204 Medicin för tekniker 150
METE1205 Medicinsk elektronik 50
Miljökunskap MKU1201 Hållbart samhällsbyggande 100
MKU1202 Miljökunskap 100
MKU1203 Miljöledning och miljörevision 50
MKU1204 Miljöpolitik 50
MKU1205 Miljöteknik 50
Moderna språk MSPR1201 Moderna språk, steg 1 100
MSPR1202 Moderna språk, steg 2 100
MSPR1203 Moderna språk, steg 3 100
MSPR1204 Moderna språk, steg 4 100
MSPR1205 Moderna språk, steg 5 100
MSPR1206 Moderna språk, steg 6 100
MSPR1207 Moderna språk, steg 7 100
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
MUM1202 Multimedia B 100
MUM1203 Virtuella miljöer 100
Musikproduktion MUPR1201 Arrangering och komposition 50
MUPR1202 Ensembleledning 50
MUPR1203 Ljudteknik A 50
MUPR1204 Ljudteknik B 50
MUPR1205 Musik och kommunikation 50
Mät- och reglerteknik MÄTE1201 Fastighetsautomation A 50
MÄTE1202 Fastighetsautomation B 50
MÄTE1203 Flerloopsreglering 150
MÄTE1204 Mätteknik A 50
MÄTE1205 Mätteknik B 50
MÄTE1206 Mätteknik C 50
MÄTE1207 Mät- och reglerteknik 100
MÄTE1208 Processdatorsystem 50
MÄTE1209 Processkunskap 50
MÄTE1210 Reglerteknik A 50
MÄTE1211 Reglerteknik B 100
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Produktionsteknik PRT1201 Kvalitetsteknik 50
PRT1202 Produktionsprocessen 50
PRT1203 Produktionsteknik 50
Psykologi PS1201 Psykologi A 50
PS1202 Psykologi B 50
PS1203 Teknisk psykologi 50
Styrteknik STR1201 Automationsenheter 100
STR1202 Avancerade styrsystem 100
STR1203 CNC-maskiner 50
STR1204 Industriell IT 50
STR1205 Industrirobotar 50
STR1206 Robotteknik A 50
STR1207 Robotteknik B 50
STR1208 Servoteknik 50
STR1209 Styrteknik A 50
STR1210 Styrteknik B 100
STR1211 Styrteknik introduktion 50
Teknikutveckling TEU1201 CAD-teknik A 50
TEU1202 CAD-teknik B 50
TEU1203 CAD-teknik C 50
TEU1204 Design 100
TEU1205 Konstruktion A 100
TEU1206 Konstruktion B 100
TEU1210 Teknisk kommunikation 50
Transportteknik TRTE1217 Truck A 50
Träteknik TRÄ1201 Fanering 100
TRÄ1202 Handverktyg och handmaskiner 50
TRÄ1203 Träteknik introduktion 50
TRÄ1204 Materialkunskap 50
TRÄ1205 Planmöbler 150
TRÄ1206 Träbearbetning A 100
TRÄ1207 Träbearbetning B 200
TRÄ1208 Träbearbetning C 200
TRÄ1209 Träbearbetning D 200
TRÄ1210 Ytbehandling 50