Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt


Dokumentkloning, modifiering eller betygsbeställning - anvisning för förenklad beställning

Om du har ett befintligt betyg, trycksak eller dokument som du önskar modifiera, e-maila en kopia på dokumentet och bifoga en skriftlig beskrivning av dina förslag rörande ändringar och modifieringar. Lämpligen scanna originalhandlingen med minst 300 dpi upplösning eller fotografera original dokumentet. Vid detta förfaringssätt behöver du inte använda betygakutens orderformulär.
Betygsakutens kundtjänst kommer därefter kontakta dig och ge ett kostnadsförslag.
Hantverk i kombination med avancerad teknik garanterar att kopian blir så lik originalet som möjligt.
Vi garanterar att dokumentet vi levererar motsvarar dina förväntningar - och har nöjd kund garanti! Experter inom SKL med marknadens mest avancerade tekniska utrustning har granskat våra dokument och kan inte avgöra vad som är kopia eller original om inte något referensmaterial finns för jämförelse!
Kontakta betygsakuten vid frågor eller för personlig rådgivning!

OBS! Vi kan modifiera, kopiera eller klona alla typer av pappersdokument och trycksaker Betygshandlingar, intyg, kvittenser, dokument m.m.

Klona dokument info

Betyg och dokument

Betygsakuten är inget läroverk som har rätt att utfärda giltiga betyg eller examina.
Våra produkter är endast till för privat bruk och har hög underhållningsfaktor.
Ett betyg är inte giltigt om det inte undertecknats av rektor, klassföreståndare eller annan behörig.
Betygsaktens betyg är inte undertecknade eller signerade och kan därför inte defineras som betyg.
Ett betyg kan endast defineras som ett betyg om dess äkthet styrkes med behörig signering.
Betygsakutens osignerade produkter ska därför endast betraktas som ren underhållning, trots att vi fortsättningsvis kommer använda benämningar som betyg, examina och liknande.
Betygsakutens dokument finns i flera olika utföranden för grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) samt både svensk och amerikansk universitetsutbildning och examina.
Betygen finns i olika versioner med både bokstavsbetyg MVG-VG-G samt den äldre graderingen 5-1.

Klicka här för mera information om betygens höga tekniska kvalite (betygsakutens FAQ)

Hitta din utbildning

Hitta din utbildning genom att söka på kombinationer av kategori, plats, typ av utbildning eller sökord. Klicka här för att hitta din utbildning (extern länk som öppnas i nytt webb fönster)

Information om gymnasieskolan

För de som passerat tonåren finns gymnasieutbildning inom ramen för komvux.
1971 infördes gymnasieskola i Sverige när 1970 års läroplan (Lgy 70) trädde i kraft 1971.
Läroplansförändringarna har varit många. Den nu gällande läroplanen (lpf) infördes 1992-1994 med stora förändringar 2000. I dessa läroplaner delas utbildningen upp i program i stället för i linjer.
Varje program består sedan 2000 av 2 500 poäng som är fördelade på ett stort antal olika kurser.
Det finns ett antal kärnämneskurser som läses på alla program. Dessutom finns speciella karaktärsämnen för varje program och inriktningsämnen för varje inriktning. Alla gymnasielever får själva välja vad 350 av dessa poäng ska innefatta, och på vissa program är ännu större andel av poängen valbara.
Alla kurser på gymnasiet betygsätts enligt skalan IG, G, VG och MVG.
För att man ska få ett slutbetyg krävs minst 2 500 poäng med IG, G, VG eller MVG.
Högst 250 av dessa poäng får dock vara med betyget IG.
Betyg före 1 juli 1994 anges med graderingen Ett, Två, Tre, Fyra, Fem eller IG, G.

Klicka här för kurser och ämnes val rörande nationella gymnasieprogram

Klicka här för att räkna ut medelbetyg rörande nationella gymnasieprogram (extern länk)

Information om betygsdatabasen rörande utbildning på högskola och universitet

Många gymnasieskolor är anslutna till den nationella betygsdatabasen och för över slutbetygen dit.
Nedan kan du se vilka gymnasieskolor som levererar betyg till den nationella betygsdatabasen, sorterat per län, och vilket år de anslöt sig till denna tjänst. 
Listan uppdateras med nya gymnasieskolor vartefter överenskommelse tecknas mellan VHS och gymnasieskolan.
Betyg som är tillverkade före det år som skolan anslöt sig till denna tjänst finns naturligtvis inte med i betygsdatabasen.

Kontrollera om din gymnasieskola är ansluten till nationella betygsdatabasen genom att klicka här.

Observera att även om din gymnasieskola är ansluten till den nationella betygsdatabasen så är det endast slutbetyget som förs över. Om du har läst gymnasiekurser som inte ingår i slutbetyget utan bara finns på ett samlat betygsdokument måste du själv skicka in det senast sista kompletteringsdag.

Kommunal vuxenutbildning (komvux) och utbildning på gymnasienivå

Kommunal vuxenutbildning (komvux) erbjuder ett flertal olika kurser och utbildningar på gymnasienivå.
Inga betyg från kommunal vuxenutbildning (komvux) förs över till den nationella betygsdatabasen.
Kurser kan läsas fristående och redovisas i betyg med benämningen "Samlat betygsdokument".
Kommunal vuxenutbildning kan ersätta gymnasiebetyg och ger gymnasiekompetens för ansökan till högskola och universitet. Man kan läsa hela gymnasieutbildningar på komvux och erhålla slutbetyg.
Betygsdokument rörande komvux (kommunal vuxenutbildning) finns att beställa på betygsakuten under gymnasium.

Press länkar om falska betyg och examensbevis

Dagens Nyheter artikel - Allt fler falska examensbevis
Högskoleverket artikel - Fler använder betyg från bluffuniversitet
Studentidningen Vertex´s artikel - Allt fler beställer falska betyg

Dokumentundersökning utförd av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)

SKL har kontrollerat äktheten på flertalet dokument tillverkade med exakt samma teknologi och utförande betygsakuten använder, dvs avancerade reproduktioner baserade på matematiska vektorer där pappersval och utförande varit mycket professionell.
Maria Mattsson samt Birgit Cardell, chef för enheten för dokumentundersökning vid SKL,
Statens kriminaltekniska laboratorium har undersökt dokumenten.
Betygsakuten har censurerat detaljer i sakkunnigutlåtandet eftersom det var enda förutsättningen för att få tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att publicera dokumentet till allmänheten.
Sakkunnigutlåtandet kan sammanfattas med att dokumenten ansågs hålla mycket hög teknisk kvalitet.
SKL kunde trots sin toppmoderna forensiska utrustning inte med säkerhet fastställa att samtliga dokument var reproduktioner.
Anledningen till detta är naturligtvis att SKL inte haft tillgång till originalmaterial att jämföra med.
Inkomna ärenden till SKL fördelas inom respektive grupp på olika handläggare. Om det inte är en mycket enkel undersökning måste två handläggare samarbeta i varje ärende och en av dem skall ha tillräcklig erfarenhet och kunskap för att underteckna ett sakkunnigutlåtande. Undersökningarna syftar till att avslöja olika typer av förfalskningar och kräver god kännedom om olika tryckmetoder och reproduktionsteknik.

Information om Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)

Till SKL´s undersökningar och analyser räknas alla kriminaltekniska undersökningar för rättsväsendet i brottsmål samt likartade undersökningar som utförs för enskilda uppdragsgivare (fysiska eller juridiska personer) i så kallade uppdragsärenden.
Laboratoriets medarbetare har kompetenser inom ett brett forensiskt fält. De är varken poliser eller kriminaltekniker utan är specialister inom vitt skilda vetenskapliga discipliner. Kvaliteten i SKL's undersökningar och analyser skall utgå från det faktum att de är underlag för sakkunnigutlåtanden som skall användas av rättsväsendet. Det är alltså rättssäkerheten som skall vara vägledande.
I sakkunnigansvaret ingår att formulera SKL:s bedömning med den styrka som går.
SKL är ackrediterat för merparten av de undersökningar som utförs vid laboratoriet.
Ackrediteringen innebär att laboratoriet minst uppfyller kraven i SS-EN 45001 och ISO/IEC Guide 25.
De urkundstekniska undersökningarna görs i stor utsträckning med optiska metoder där videokameror för olika våglängdsområden används. När kemiska eller andra specialmetoder krävs, anlitas expertis från andra enheter inom SKL och ibland remitteras materialet till annat laboratorium inom eller utom landet.

Juridiska frågor och villkor

Betygen från betygsakuten är avsedda att användas endast för privat bruk. Om du söker jobb eller annan vinning med betygen är det en handling som kan tolkas som olaglig. Du ansvarar för att produkter från betygsakuten används på ett lagligt sätt. Alla dokument från betygsakuten levereras osignerade och betygsakutens betygsmallar är inte kopierade utan eget producerat material, dvs. materialet tillhör betygsakuten och dess ägare och är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Beställare förbinder sig också att ingå juridiskt bindande avtal med betygsakuten och dess ägare.

Klicka här för mera information om juridiska frågor

SKL

uppupp

Betygsakutens handlingar är avsedda att endast användas för privat bruk.
Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten