Betygsakuten
Startsida Grundskolebetyg Gymnasiebetyg Universitetsexamina Kontakt

uncle sam

Amerikanska och utländska universitetsbetyg

Vi erbjuder flertalet universitetsexamina som t.ex. bachelor degree, master degree och PhD etc

USA:s skolsystem skiljer sig en hel del gentemot det svenska. I Sverige räknar man kurser i högskolepoäng, 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. I USA räknar man däremot varje kurs i Credit hours. En Credit hour motsvarar 1 timme per vecka lektionstid och en kurs på 3 Credits skall då omfatta 3 timmar i veckan. I USA har man betygen A, B, C, D och F, där A är bäst och F är sämst.

I USA finns det fyra olika nivåer på examen.

Associates degree: är den kortaste utbildningen i USA, den omfattar enbart två års studier. En del jobb kräver en Associates degree inom ett specialiserat område utöver bachelor degree.
Om man väljer att läsa på ett juniorcollege så innebär det att man läser till en Associates degree.

Bachelors degree är den vanligaste utbildningen vilken omfattar 4 års heltidsstudier. Man väljer en major redan när man börjar på skolan men det är inga problem att byta major senare under utbildningen.
En Bachelors degree motsvaras av en teknologie kandidatexamen i Sverige där den erhålls efter 3 år.
En Bachelors degree ser inte alltid exakt likadan ut i alla skolor, utan hur mycket man läser i varje del nedan kan variera.

En Bachelors degree är uppdelad i fyra olika delar.

General Education: Den består av obligatoriska kurser som är samma för alla studenter på ett universitet, men hur många obligatoriska kurser man tar skiljer sig mellan olika universitet. Detta är kurser som matematik, språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Detta är ungefär samma kurser som man läst på gymnasiet för att ge alla elever samma kunskap innan de svårare kurserna börjar. Detta gör att det inte krävs speciella förkunskaper från gymnasiet. General Education är ca. 25 % av de totala kurserna på universitetet. Många tycker detta bara är en repetition av gymnasiet.
Major: En Major innebär att man fokuserar inom detta område, t.ex. kurser inom Business.
Man tar inte bara kurser inom exakt det området utan även angränsande ämnen som ekonomi behandlas.
Du kan även ta en major inom två angränsande ämnen, t.ex. Biologi och Kemi.
En Major omfattar ca 25 – 50 % av de Credits som man tar under hela sin studietid.
Minor: För att bredda sina kunskaper kan man även välja att ta en Minor inom valfritt ämne.
Du kan t.ex. ta en Major i Business men en Minor i Matematik.
Man läser även ganska mycket inom sin Minor ämne, ungefär hälften så mycket som inom Majorn.
Elective Courses: Om man inte har tagit tillräckligt många Credits för en Bachelors degree genom de tre ovan, kan man läsa valfria kurser från hela skolan för de Credits man har kvar för att nå sin Bachelors degree.

Master degree kräver två års heltidsstudier efter att man tagit sin Bachelors degree och är en påbyggnadskurs till sin Bachelors degree för att lära sig ännu mer inom sitt majorområde.
Totalt kräver den 6 års heltidsstudier. Masters degree motsvaras av en masters examen i Sverige.

Doctorate degree är ännu mer inriktad på ens Major. Den är 3-6 år beroende på om man erhållit en Master degree i det ämnet eller inte. Det är oftast någon form av forskning man bedriver inom sin Major.

Vänligen kontakta betygsakuten med dina önskemål!

Authentic Quality Fake College Degrees

There are many reasons why you would want to get a college degree. You were not very good at school work, you didn’t have any money to go to school, you had to start working early in life without finishing school or you jus played truant and didn’t study at all. What ever the reason you just don’t have a good qualification then of course you will always consider fake ged diplomas. In the past it would not have been that much of a bigger deal. A lot of successful people do not have only basic qualifications or no qualifications at all.
However today you can not get a good job without a good qualification, even though you are highly skilled at what you do fake college degrees will help whether you like it or not. You maybe the best at your chosen job but at an interview the first thing they ask is for a qualification fake degree transcripts, unless you are the only one to do that work. You are left in a lurch at this point.

Authorized fake documents

So what can you do to remedy the situation? The answer is to get a forged college degree. What is a forged college diploma? This is a fake diploma or degree certificate that is created as a replica of a real certificate from a real college or university. They have the seals, watermarks and the relevant authorized signatures. The only difference is that they are not issued by the real college or university but an independent third party. Essentially these are replicas or fake ged. Now you may wonder if these fakes can be easily recognized as so. After all you don’t want to buy a college degree and have it exposed during an interview. Imagine how humiliating that would be.

Newest techniques used for fake degrees

Fear not. These diplomas are done by professional who have experience in this area. Also with the improvements in technology this is a very easy job. These people take great care in developing these fake, making sure that they are as authentic as possible and will stand up to the highest level scrutiny for online associate fake degrees. Otherwise they will be out of a job very soon, since nobody would buy from someone who does shoddy work. They use the newest technologies available, the newest imaging techniques, the newest printing techniques etc. With these tools they ensure that the fake degree certificates that they make are as authentic as possible and will stand up to any kind of scrutiny.

Fake diplomas make great gag gifts and it is best to consider funny and creative ways of filling out the fake diploma. Some of these so called impartialfake diploma review are sometimes are very bias on their favorite sites. A third option in which someone would consider buying a fake college degree is as a joke for a high school reunion. It would be hilarious to make people at your high school reunion feel that you have lots of fake college diploma and then inform them at the end of the night that it was all a joke. For the online college degree prices does some research before you buy them. The best products anywhere on the net are found at betygsakuten.se.

Kvalitetssäkrad utskrift med matematiska vektorer för bästa möjliga kvalitet

Läs mer om betygsakutens höga tekniska kvalite här (FAQ).

Konverterning från papper till redigerbar digital mall


OBS! Klicka här för få mera information om betygsdokument på universitetsnivå >>>


Betygsakutens handlingar är avsedda att endast användas för privat bruk.

Om Oss | Affiliate | Tipsa en vän | Lägg till i favoriter | FAQ | Cookies | Forum | Sitemap | ©2009 betygsakuten